Barciar

Tirar. vaciar o escullar un recipiente.

About Castellano